Page content

Maakt een boktor geluid?


Eigenlijk hebben alle huizen een houten kap. Die dikke balken in die kap, ook wel gordingen genoemd, zijn erg in trek bij houtwormen. Erger dan houtwormen zijn echter de boktorren. U kunt ze herkennen aan hun geluid.
Boktorren kunt u herkennen doordat ze geluid maken in de houten balken in de kap van uw woning. Terwijl ze zich gedurende een aantal jaren een weg door het hout banen, kunt u hun geknaag horen. Dit geluid is in de zomer eerder waarneembaar dan in de winter. Dat heeft te maken met het feit dat boktorren van warmer hout houden. Een temperatuur van 25°C en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid zijn gunstig voor de ontwikkeling van de boktorlarve.

Boktorren in houten balken

Boktorren komen ook voor in balken die aan een muur zijn bevestigd en waarop de dakconstructie steunt. Deze balken of muurplaten zijn populair bij de boktor. Omdat ze vaak het dichtst bij de slaapkamer liggen, kunt u het boktor geluid op z’n best waarnemen. Een nadeel is dat deze balken echter vaak ook het slechtst te behandelen zijn.

Boktor in balken

Een muurplaat die aangetast kan zijn door de boktor

Boktorren bestrijden

Het geknaag van de boktor dat u hoort, is vaak afkomstig van één boktorsoort: de huisboktor. Deze leeft namelijk in het droge hout van de kap en wordt daarom ook wel de drooghoutboorder genoemd. Het bestrijden van deze boktor is heel belangrijk omdat de huisboktor binnen enkele jaren de dikke dragende balken van uw woning nagenoeg kan verpulveren, met alle gevolgen van dien. Bij grenen hout tasten de boktorren alleen het spinthout aan. Bij vuren hout wordt echter ook het kernhout aangetast. Hoort u dus het geluid van een boktor of merkt u op een andere manier de aanwezigheid van boktorren op, dan is het zaak ze zo snel mogelijk te bestrijden: hoe later u een boktor bestrijdt, des te groter zal de schade zijn, met alle (financiële) gevolgen van dien.

U wilt een bestrijder bij u uit de buurt? klik hier onder.

Groningen        : Vindt bestrijders in Groningen
Friesland           : Vindt bestrijders in Friesland
Drenthe              : Vindt bestrijders in Drenthe
Overijssel           : Vindt bestrijders in Overijssel
Gelderland        : Vindt bestrijders in Gelderland
Flevoland           : Vindt bestrijders in Flevoland
Utrecht                : Vindt bestrijders in Utrecht
Noord Holland: Vindt bestrijders in Noord Holland
Zuid Holland    : Vindt bestrijders in Zuid Holland
Zeeland               : Vindt bestrijders in Zeeland
Brabant               : Vindt bestrijders in Brabant
Limburg              : Vindt bestrijders in Limburg

Comment Section

2 reacties op “Maakt een boktor geluid?


Door Florike op 23 september 2015

Beste meneer,

Er zit wel een klein bruine torretjes in huis, pas vond ik ze in mijn aanrechtkast in een open pak meel, zou het de boktor zijn of houtworm tor?
Ik weet het niet , op de vliering zitten wel allemaal kleine gaatjes in de balken.


Door Tijmen op 29 september 2015

De vliering duidt wel op houtworm of boktor. Maar de torretjes in het meel zal eerder wat anders zijn. Voedsel wat langere tijd in een kast staat daar kan zich ook ongedierte in ontwikkelen.
Groeten
Tijmen

Plaats een reactie


*